Offentlighetspriset 2022 – öppet för bidrag

Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle. I Sverige har den långa traditioner och har bidragit till medborgares och mediers möjligheter att få insyn i, och delta i, det demokratiska samtalet. Offentlighetsprincipen har tjänat det...

Offentlighetspriset – nytt pris instiftat av TU

Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle. I Sverige har den långa traditioner och har bidragit till medborgares och mediers möjligheter att få insyn i, och delta i, det demokratiska samtalet. Offentlighetsprincipen har tjänat det...

TU instiftar Offentlighetspriset

Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle då den ger såväl medborgare som medier möjlighet till insyn och deltagande i det demokratiska samtalet. För att värna offentlighetsprincipen och markera vikten av att den upprätthålls,...

Pin It on Pinterest