Remissvar om hemlig dataavläsning

Tidningsutgivarna har yttrat sig över utredning (SOU 2023:78) om hemlig dataavläsning. • TU konstaterar att utredningen finner ett behov av att lagen om hemlig dataavläsning permanenteras, men att den också innebär ett långtgående intrång i medborgarnas privatliv. •...

Pin It on Pinterest