Remissvar angående EU:s plattformsförordning

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemorian ”Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning”, Ds 2019:33 (Diarienummer: UD2018/07645/HI) och får anföra följande. Sammanfattning TU delar promemorians bedömningar med nedanstående...

Pin It on Pinterest