Remissvar – Posttjänst för hela slanten

Tidningsutgivarna har i dag skickat ett in remissvar över betänkandet ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4), där vi tillstyrker förslaget om att tidningar och tidskrifter ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten – även om vi betraktar förslaget som varandes...

Remissvar om placering av post- och brevlådor

Tidningsutgivarna har yttrat sig över PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning inom den ”samhällsomfattande posttjänsten” (=PostNord) och som handlar om placering av post- och brevlådor, avstånd mellan postlådor och bostad med mera. Förslagen...

Pin It on Pinterest