Remissvar om placering av post- och brevlådor

Tidningsutgivarna har yttrat sig över PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning inom den ”samhällsomfattande posttjänsten” (=PostNord) och som handlar om placering av post- och brevlådor, avstånd mellan postlådor och bostad med mera. Förslagen...

Pin It on Pinterest