Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” (Fi2020/00584/FPM) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet...

Pin It on Pinterest