Riksdagsbeslut om presstödet under coronakrisen

Den förtida driftsstödsutbetalningen I regeringens vårbudget föreslogs, som ett led i stödpaketen under coronakrisen, bland annat att beslutat driftsstöd för år 2020 i sin helhet ska utbetalas i förtid (i stället för med 1/12 del av stödet varje månad). För att...

TU välkomnar nya medel till mediestödet

Regeringen föreslår i dag att i den kommande budgetpropositionen tillföra nya medel till mediestödet. I sitt pressmeddelande skriver regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Därtill föreslår man...

Pin It on Pinterest