Upphävande av producentsansvaret för returpapper

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medie företag. TU har tagit del av miljödepartementets mejl i rubricerad fråga den 4 maj 2020 och vill lämna följande synpunkter. TU har med tillfredsställelse tagit del av regeringens...

Pin It on Pinterest