TU Marknad och insikt, v. 3 2021

Prenumerera på TU Marknad och insikt här. Antalet intäktskällor ökar för nyhetsmedier Coronapandemin har ytterligare ökat fokuset på läsarintäkter inom nyhetsindustrin, visar årets upplaga av medieinstitutet Reuters rapport Journalism, media, and technology trends and...