Viktigt med politisk enighet om public service

Medieuppgifter gör gällande att splittringen i den parlamentariska public service-kommittén är så stor att man inte kan enas om ett gemensamt förslag. Tidningsutgivarna menar att det från politiskt håll måste göras noggranna avvägningar och ges tydliga direktiv om vad...

Slutreplik om public service

”Det vi pratar om är formerna för distribution”, skriver Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i en slutreplik till Föreningen Oberoende Public Service. Hela replikskiftet går att läsa på Dagens Media. Jag vidhåller att Tidningsutgivarna (TU) och Föreningen Oberoende...

Budgetpropositionen för år 2024

Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2024 till riksdagen. Mediestödet Vid utgången av innevarande år upphör det nuvarande presstödet att gälla och ersätts av det föreslagna mediestödet. Anslaget för år 2023 var 1 010 519 000 kronor. För...

Pin It on Pinterest