Rapport om bevakning av vita fläckar

Den privatägda pressen och de offentligt finansierade programbolagen inom public service har snarlika och lika viktiga publicistiska uppdrag i vårt demokratiska samhälle. Båda dessa verksamheter behövs för att det offentliga samtalet ska bli så brett och mångstämmigt...

Tre viktiga principer i ett public service-perspektiv

De tre public service-företagen – Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) – har en stor och viktig funktion, men också en stor genomslagskraft och påverkan på mediemarknaden. När denna marknad konvergerar får det effekter som gör det...

Den lokala demokratin kan hotas

Debatt: Public service Medier mår bra av konkurrens. Men det måste vara på rättvisa villkor. Den parlamentariska kommitté som nu tittar på hur public service ska se ut i framtiden måste även väga in andra mediers situation, annars riskerar vi ett betydligt sämre...

Pin It on Pinterest