Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och får anföra följande. Yttrandet följer, i de delar TU yttrar sig, betänkandets kapitelindelning. Sammanfattning TU...

Pin It on Pinterest