Reklamintäkter

Svensk reklammarknad omsatte nästan 37,7 miljarder kr 2017, enligt Institutet för reklam- och mediestatistik. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Lite drygt hälften av medieinvesteringarna sker i dag i de digitala kanalerna. Mediekakan 2017: 37,7...

TU Marknadsinsikt, v. 12 2018

Ny studie: Etablerade medier levererar högre ROI än online Enligt en ny rapport från brittiska Ebiquity så genererar tv, radio och print generellt högst avkastning på investerat annonskapital. Studien visar också att effekten hos tidningar och tidskrifter ofta...

TU Marknadsinsikt, v. 37 2017

Annonser mest trovärdiga i tidningar Ju mer trovärdigt material en annons omges av, desto större blir också annonsens trovärdighet. Vilket i sin tur leder till ökad köpintention. Det visar en ny rapport från News Media Works. Den visar även att konsumenterna har...

Reklamintäkter

Svensk reklammarknad omsatte nästan 33 miljarder kr 2015. Två tredjedelar av de pengar som investeras i mediereklam placeras i traditionella medieföretag, som producerar tidningar, tv och direktreklam. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Redan i dag...

Pin It on Pinterest