Remissvar om uppgifter ur vaccinationsregistret

Tidningsutgivarna har getts tillfälle att yttra sig över Läkemedelsverkets hemställan avseende förlängning av en sekretessbrytande bestämmelse för uppgifter ur det nationella vaccinationsregistret, S2022/03011. TU tillstyrker ett förslag om en förlängning av...

Pin It on Pinterest