Remissvar om Sveriges säkerhet i etern

TU har svarat på en remiss om Sveriges säkerhet i etern (SOU 2023:63) där utredningen bland annat föreslår tillståndsplikt för sändningar av radio och tv via satellit. Vi är väl medvetna om att det säkerhetspolitiska läget kraftigt har försämrats, och att stater eller...

Säpo guidar om personlig säkerhet

Säpo har presenterat den uppdaterade handboken Personlig säkerhet. Den är skriven med tanke på höstens val och vänder sig i första hand till politiker, men innehåller även relevanta uppgifter för andra yrkesgrupper, som journalister. Boken tar bland annat upp...

Pin It on Pinterest