Ja till samdistribution av tidningar och post! (SOU 2016:27)

TU har yttrat sig över delbetänkandet (SOU 2016:27) ”Som ett brev på posten”. TU välkomnar i ett yttrande Postlagsutredningens förslag om att ta bort kravet på övernattsbefordran av post och ersätta det med ett krav på distribution inom två dagar. Det möjliggör en...