TU om public service-bolagens sändningstillstånd

Vid det möte som den 10 juni hölls på Kulturdepartementet, där företrädare för medieföretag, branschaktörer och intresseorganisationer var inbjudna för att diskutera ”utmaningar och möjligheter för public service under nästa tillståndsperiod”, har Tidningsutgivarna...

Pin It on Pinterest