Remissvar om utredning av en mer likvärdig skola

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkande ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28, U2020/02667/S) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågan om offentlighet och sekretess hos Skolverket. Sammanfattning TU...

Remissvar gällande en ny riksbankslag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkande SOU 2019:46 ”En ny riksbankslag” och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om offentlighet och sekretess. Sammanfattning TU förordar en mildare sekretess i förslaget om betalningar och...

Remissvar avseende sekretess och statliga tjänstepensioner

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Sekretess för uppgift om statliga tjänstepensionsförmåner” (Fi2020/00004/ESA) och får anföra följande. Sammanfattning TU delar inte promemorians bedömning att behovet av sekretess skulle överväga behovet av...

Remissvar avseende ny terroristlag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet SOU 2019:49 ”En ny terroristbrottslag” och får anföra följande. Sammanfattning TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terroristbrottslag. TU är fortsatt kritiskt till...

Pin It on Pinterest