TU avstyrker utformningen av nya sekretessregler

I en utredning om folkbokföring, samordnings- och identitetsnummer (SOU 2021:57) föreslås flera nya sekretessregler med stark sekretess och att meddelarfrihet i ett fall inte ska gälla. TU avstyrker utformningen av sekretessförslagen och förordar att meddelarfrihet...

Remissvar om utredning av en mer likvärdig skola

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkande ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28, U2020/02667/S) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågan om offentlighet och sekretess hos Skolverket. Sammanfattning TU...

Pin It on Pinterest