Remissvar om utredning av en mer likvärdig skola

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkande ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28, U2020/02667/S) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågan om offentlighet och sekretess hos Skolverket. Sammanfattning TU...

Remissvar gällande en ny riksbankslag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkande SOU 2019:46 ”En ny riksbankslag” och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om offentlighet och sekretess. Sammanfattning TU förordar en mildare sekretess i förslaget om betalningar och...

Pin It on Pinterest