TU-yttrande om skolinformation och sekretess

TU har lämnat ett remissyttrande över Skolinformationsutredningens delbetänkande ”Informationsförsörjning på skolområdet” (SOU 2023:21). TU tillstyrker att Skolverket tar över informationsinsamlingen från Statistiska Centralbyrån, men förordar en mildare...

TU, skolsäkerhet och sekretess

TU har yttrat sig över Skolsäkerhetsutredningens förslag (SOU 2023:28). TU ställer sig bakom utredningens övergripande uppdrag att förhindra och försvåra våldssituationer i skolväsendet, men avstyrker förslaget om stark sekretess. Läs yttrandet i sin helhet här...

Offentlighetsprincipen, sekretessen och meddelarskyddet

Från TU:s medlemmar får vi – tyvärr alltför ofta – rapporter om hur offentlighetsprincipen åsidosätts och ifrågasätts. Och om dålig kunskap hos myndigheter och allmänna organ. Och om anställda som är ”rädda” för att prata med tidningar och medier. Desto...

Bakläxa om el-sekretessen

I en debattartikel i Dagens Industri skriver företrädare för Tidningsutgivarna och Journalistförbundet om den av regeringen hastigt påkomna elstöds-sekretessen och de taffliga försöken till express-beredning av denna inför julledigheterna. Gott Nytt år – med bakläxa...

Pin It on Pinterest