TU avstyrker utformningen av nya sekretessregler

I en utredning om folkbokföring, samordnings- och identitetsnummer (SOU 2021:57) föreslås flera nya sekretessregler med stark sekretess och att meddelarfrihet i ett fall inte ska gälla. TU avstyrker utformningen av sekretessförslagen och förordar att meddelarfrihet...

Pin It on Pinterest