TU välkomnar förslag om skydd mot grundlagsändringar

TU har yttrat sig över Grundlagskommitténs utredning ”Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende” (SOU 2023:12). TU tillstyrker förslagen om att det ska krävas kvalificerad majoritet och om en s k kvorumregel i riksdagen vid beslut om...

Pin It on Pinterest