Yttrande över ”En inre marknad för digitala tjänster”

Slutbetänkande: En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39) Fi2023/02280 TU har yttrat sig över slutbetänkandet ”En inre marknad för digitala tjänster” (implementeringen av DSA). TU anför att det är...

Pin It on Pinterest