En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

TU har svarat på remiss om en ny modell för den nationella försörjningsberedskapen och i korthet anfört följande. TU anser som utredningen att staten bör bära det huvudsakliga ansvaret för den nationella försörjningsberedskapen och att staten då också har ansvaret för...

Pin It on Pinterest