TU Marknadsinsikt, v. 15 2017

Nyhetsmedier vässar kampanjeffekten Sannolikheten för att en annonskampanj leda till en större marknadsandel ökar med 42 procent om den placeras i nyhetsmedier. Och det är dubbelt så sannolikt att den i så fall leder till minskad priskänslighet. Det visar en färsk...

Ny spelplan för spelmarknaden

TU – Medier i Sverige välkomnar Spellicensutredningen förslag om att upphäva det svenska spelmonopolet till förmån för ett licenssystem, under vilket alla – svenska som utländska, statliga som privata – ansvarstagande spelbolag, kan verka i ordnade former. –...

Kritik från TU mot spelannonsutredningen

TU har yttrat sig över den statliga utredning som föreslagit en ändring av bestämmelserna i lotterilagen, som skulle innebära att det inte längre går att publicera annonser för andra än statens spelbolag. I yttrandet riktar vi skarp kritik mot förslaget och avstyrker...

Pin It on Pinterest