TU:s rekommendationer avseende spelannonsering

Följande rekommendationer har tagits fram av TU:s spelannonsgrupp. Dessa rekommendationer kommer att uppdateras med jämna mellanrum och allt eftersom praxis eller regler förändras och ska därför ses som ett levande dokument. Vid osäkerhet kan medlemmarna kontakta TU:s...

Pin It on Pinterest