Krafttag mot de som hotar det fria ordet

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen föreslår skärpta straff för brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara samhällsnyttiga funktioner. TU instämmer i att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och deras...

Pin It on Pinterest