Aktuellt: ”Jag är beredd på fängelse”

Det finns bara en person som är ansvarig för det som står i en tidning. Och det är dess ansvariga utgivare. I Sverige har de allra flesta medier en ansvarig utgivare. Det är han eller hon som är juridiskt ansvarig för det som står i tidningen, på en nyhetssajt eller...

Aktuellt: ”Vi dömer inte, vi pixlar”

Medier sätter sällan ut namn och bild på en brottsmisstänkt person. Varför inte? För att det är brottet som är nyheten. Inte vilken religion, sexualitet eller politisk åsikt den misstänkte har. Nyhetsmedier ska alltid berätta sanningen. Men journalisterna tar hänsyn...

Misstron måste bemötas med transparens

I en tid då misstron mot de traditionella medierna växer måste medierna bli ännu bättre på att förklara vad de gör och varför. Därför drar TU igång en treårig informationskampanj om medier och trovärdighet. Varannan svensk nyhetskonsument får till stora delar sina...

Pin It on Pinterest