TU yttrar sig om EU-direktiv

TU har gett in remissyttrande till justitiedepartementet gällande ett förslag från EU-kommissionen som syftar till att förhindra att ogrundade rättsprocesser drivs mot tidningar och medieföretag. Förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga...

Pin It on Pinterest