Delseger för yttrandefriheten

När såväl Moderaterna som Centerpartiet och Sverigedemokraterna yrkar avslag på delar av regeringens proposition om ”ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” så finns inte den breda majoritet i riksdagen som brukar krävas för att förslag om...

Rött kort, Morgan Johansson!

Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag om grundlagsändringar. Förslagen från justitieminister Morgan Johansson har förskönande men något missvisande rubricerats som ”Ett ändamålsenlig skydd för tryck- och yttrandefriheten”, trots att de i...

Pin It on Pinterest