HD fastställer dom i ”järnrörsmålet” 

Högsta domstolen har i dag fastställt Patent- och marknadsöverdomstolens dom i det så kallade järnrörsmålet mellan SVT och den förre SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth. Domen handlar om huruvida Ekeroth som upphovsrättsinnehavare till en mobilfilm från ett bråk i...

Pin It on Pinterest