Digital kurs i ansvarigt utgivarskap 19 oktober 2022

Den 19 oktober 2022 håller TU en ny kurs i ansvarigt utgivarskap och kursen är digital via Microsoft Teams. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller behöver...

Kurs för ansvarig utgivare

Den 9 december 2019 håller TU en ny omgång av kursen i ansvarigt utgivarskap. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller behöver fördjupad kännedom om frågorna....

Pin It on Pinterest