TU Marknad och insikt, vecka 36 2023

Här kommer höstens första Marknad och insikt. Nyhetsbrevet omfattar bland annat en genomgång av ett antal affärsmodeller med stor potential för mediehusen. Dessutom lyfter vi fram att mätmetoder för att ringa in uppmärksamhet växer i betydelse för annonsörerna,...

TU Marknad och insikt, vecka 26 2023

Ett viktigt skäl att prenumerera på tidning är att kunna följa det som sker i närområdet liksom att få tillgång till unikt innehåll av hög kvalitet. Men när mediehus argumenterar för en prenumeration behöver de trycka på att prenumeranter blivit allt viktigare för att...

TU Marknad och insikt, vecka 22 2023

I mätningssfären har attributionsmodeller blivit alltmer ifrågasatta, vilket leder till att ekonometri/Marketing Mix Modelling går en ny vår till mötes. Nya rapporter visar att de svenska hushållens medie- och nyhetskonsumtion är fortsatt stor, trots en allmänt...

TU marknad och insikt, v. 39 2022

Nyhetsbrevet Marknad och insikt handlar denna gång bland annat om TikTok-frossa bland seniora sociala kanaler, oro för hur personuppgifter hanteras, att ekonomisk ängslan lägger en kall hand även över annonsmarknaden och att annonsering i nyhetsmedier skänker...

TU Marknadsinsikt v 17 2022

Nyhetsbrevet Marknad och insikt handlar denna gång bland annat om hur användardata kan användas för att förbättra läsarinsikterna, annonsmarknadens utveckling totalt och per kanal, att TikTok och Reuters råkat i blåsväder samt Financial Times, New York Times och The...

Pin It on Pinterest