TU Marknad och insikt, vecka 51 2023

Den här gången har Marknad och insikt tydlig slagsida åt spaningar om det kommande året. Jag inleder dock med en tillbakablick i form av valda delar av Institutet för mediestudiers årsbok. Dessutom ingår en rad kortare nyheter om AI, X, Threads, Google och Netflix....

TU Marknad och insikt, vecka 47 2023

Fem trender kommer att påverka annonsörer världen över under 2024. I en mörk tid skiner det positiva exemplet Financial Times som genom att fokusera på läsaraffären även lyckats stärka annonsaffären. Dessutom tar vi en närmare titt på innovativa nyhetsformat som...

TU Marknad och insikt, vecka 42 2023

En ny studie bland mediehus i ett stort antal länder visar att 80 procent räknar med en ökad användning av AI i det redaktionella arbetet. Två färska rapporter målar upp ett tydligt generationsgap gällande vilka kanaler som används för nyhetskonsumtion bland yngre och...

TU Marknad och insikt, vecka 36 2023

Här kommer höstens första Marknad och insikt. Nyhetsbrevet omfattar bland annat en genomgång av ett antal affärsmodeller med stor potential för mediehusen. Dessutom lyfter vi fram att mätmetoder för att ringa in uppmärksamhet växer i betydelse för annonsörerna,...

TU Marknad och insikt, vecka 26 2023

Ett viktigt skäl att prenumerera på tidning är att kunna följa det som sker i närområdet liksom att få tillgång till unikt innehåll av hög kvalitet. Men när mediehus argumenterar för en prenumeration behöver de trycka på att prenumeranter blivit allt viktigare för att...

Pin It on Pinterest