5 procents minskade läsarintäkter, trots digital ökning

De digitala läsarintäkterna ökar, men försäljningen av tryckta tidningar minskar desto mer. Därmed minskade morgontidningarnas samlade läsarintäkter med fem procent under det tredje kvartalet i år. Det visar statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige...

Pin It on Pinterest