TU Live: Upphovsrätt och sociala medier m m

En vanlig fråga som vi jurister på TU får handlar om att redaktioner och mediehus på olika sätt vill använda andras material i form av klipp och inslag, för att kunna serva läsare/besökare med detta. Detta kan ske på olika sätt genom att t.ex. bädda in sociala...

EU-kommissionen och upphovsrätten

EU-kommissionen har i dag presenterat ett – uppmärksammat – direktivförslag om upphovsrätt (”Copyright in the Digital Single Market”) som – bland mycket annat – innehåller regler för ”Press publishers”. Förslaget har i vissa sammanhang – missvisande –...

Pin It on Pinterest