Frige Evan Gershkovich

Intresseorganisationen Utgivarna, där Tidningsutgivarna är en av medlemmarna, har i dag gått ut med ett skarpt uttalande mot fängslandet av Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich. ”Utgivarna anser att Rysslands agerande gentemot Evan Gershkovich visar...

Pin It on Pinterest