Orättvisa skatter ger Facebook och Google fördelar

I teorin ska svenska och globala medieföretag följa samma skatteregler. Men i praktiken ser det annorlunda ut. Svenska mediehus betalar både reklam- och bolagsskatt medan globala jättar som Facebook och Google slipper undan. Den ojämlika beskattningen är så påtaglig...

Betänkandet (SOU 2016:76) ”Skatt på finansiell verksamhet”

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande. 1.Sammanfattning TU avstyrker utredningens förslag om en finansiell verksamhetsskatt. 2. Från ”bankskatt” till finansskatt I betänkandet föreslås en ”finansiell...

Pin It on Pinterest