Victoria Svanberg omvald som ordförande för TU

Svenska Tidningsutgivareföreningen höll i dag ordinarie årsmöte och omvalde Victoria Svanberg, som representerar NWT-gruppen, som ordförande till 2022.   ”2020 var ett intensivt år för Tidningsutgivarna med stora utmaningar som returpappersfrågan,...

Ny styrelse vald vid TU:s årsmöte

Vid TU – Medier i Sveriges årsmöte idag omvaldes Victoria Svanberg, NWT Gruppen, som ordförande. Som vice ordföranden omvaldes Anders Eriksson, Bonnier News AB och Sture Bergman, VK Media AB. Som ordinarie ledamöter i övrigt valdes: Anna Careborg, Svenska Dagbladets...

Pin It on Pinterest