TU Marknadsinsikt, v. 35 2017

Hur fungerar video i sociala medier? Det finns ingen magisk trollformel som garanterar videoframgångar i sociala medier. Men vissa grepp fungerar bättre än andra, t ex korta textade videoklipp, intygsklipp och att följa engagemangskurvan. Det menar Judith Argila efter...

Pin It on Pinterest