Ukraina

Tidningsutgivarna har sedan kriget inleddes engagerat sig för fri och oberoende journalistik i Ukraina. Vi har donerat pengar och varit med om att starta en fond för att kunna stötta publicister och journalister med såväl bidrag till löner som arbetsredskap och skyddsutrustning.

Kontakt

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest