Nästan var tredje journalist är utsatt för hot. Drygt två av fem utsatta journalister har avstått från att bevaka vissa ämnen, personer eller grupper på grund av risken för hot, visar studier från Göteborgs universitet. Det betyder att viktiga granskningar inte blir gjorda, att viktiga frågor inte ställs och att det demokratiska samtalet riskerar att tystna. Dessutom kostar hoten stora pengar. Nya rapporter visar att mediehusens kostnader för säkerhet ökat under senare år och att det är hoten mot medarbetarna som driver upp kostnaderna. Det är pengar som istället kunnat investerats i granskande journalistik.

Det här är angelägna frågor för branschen och samhället. Därför bjuder TU – Medier i Sverige och Medieföretagen in tidningar, tv och radion till en serie seminarier om vad vi tillsammans kan göra för att stärka skyddet för det fria ordet. Hur jobbar medier, åklagare, polis och andra myndigheter med frågorna i dag? Vad kan vi göra bättre? Utbyter vi rätt information med varandra eller kan vi bli tydligare? Och vad krävs för att kedjan ska hålla hela vägen från polisanmälan till åtal?

Det första seminariet i serien hålls hos VK Media i Umeå den 18 november. Senare i vår kommer ytterligare tre seminarier att hålls i södra och mellersta Sverige.

Målet för seminarieserien är att sätta ljuset på frågans betydelse för demokratin och det fria ordet, vidga dialogen mellan medier och rättsvårdande myndigheter samt skapa en uppdaterad lägesbild som fördjupar och konkretiserar den kunskap vi har i dag – samt att hitta en lösningsorienterad väg framåt.

Program i Umeå den 18 november, VK Media

Varmt välkomna!

Thomas Mattsson, tf vd TU och expert i utredningen ”Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor”, och Anders Bergqvist, arbetsrättsjurist Medieföretagen, Almega, hälsar välkomna.

Så jobbar VK Media för att motverka hot och hat  

Jessica Wennberg, chefredaktör och ansvarig utgivare Västerbottens-Kuriren, och Marie-Louise Jarlenfors, tf vd och koncernchef VK Media, redogör för situationen i deras utgivningsområde och hur de arbetar för att stärka skyddet för sina medarbetare.

Dessutom medverkar Micael Säll Lindahl, regionpolischef Norr, Daniel Godman, specialist Noa UC (Polisen), Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten, och Åsa Jonsson, chefsåklagare Umeå, i mötet.

Diskussion i gruppen om:

  • Vem blir utsatt för hot, våld och trakasserier?
  • Hur ser hoten, våldet och trakasserierna ut?
  • På vilket sätt och hur ofta framställs hot och trakasserier?
  • Vilka konsekvenser får hoten, våldet och trakasserierna?
  • Finns det skillnad mellan olika medieslag och regioner?
  • Går det att se någon eller några trender?
  • Vilka åtgärder som vidtas för att förebygga angreppen?
  • Hur arbetar polis och åklagare med detta?
  • Vad kan myndigheter och bransch göra för att situationen ska bli bättre?

Plats: Mötet är digitalt.

Datum: 18 november 2020

Tid: kl. 13.00–15.00

Obs! Max två personer från respektive mediehus eller koncern.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.