Vi sätter fokus på alla fantastiska insatser under medieåret 2020

Skicka in ditt bidrag senast 1 mars till Årets Dagstidning 2021!

Digital prisutdelning 25 mars 2021.

Varför tävla?

 • Att bli nominerad är en bedrift och att vinna är ett prestigefullt erkännande för de framgångar som man har arbetat hårt för.
 • Att uppmärksamma bra exempel och insatser är viktigt, både inom det egna mediehuset men också för hela branschen som sådan. Lyft fram det fria ordet, journalistikens kraft och de kreativa lösningarna.
 • Vi synliggör både de nominerade och vinnarna på olika sätt och i olika kanaler.

Vem kan skicka in bidrag och vem kan tävla?

 • Vem som helst kan kostnadsfritt nominera, det vill säga anmäla bidrag till en eller flera av de åtta tävlingsklasserna.
 • Bidragen kan avse alla kanaler och plattformar.

Vilken period gäller det?

 • Perioden som bedöms är från första januari 2020 till sista december 2020.

Vilka regler finns det?

 • Den som skickar in ett bidrag till tävlingen påtar sig ansvaret för att bidraget följer etiska regler och att bidraget inte strider mot gällande lag. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot detta.
 • Juryn bedömer de tävlande bidragen utifrån de i förväg uppställda priskriterierna.
 • Jurynhar rätt att nominera/anmäla ytterligare bidrag till tävlingen samt byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms passa bättre i en annan kategori. Detta kan ske så sent som på jurymötet.
 • Text, bild och i förekommande fall film från inlämnade bidrag kan komma att publiceras på tu.se, användas i ev nomineringsfilm och i så fall också under sändningen av prisutdelningen, därför bör materialet väljas med omsorg. Kontrollera också särskilt att ni i alla delar har rättigheterna till att låta materialet användas i de sammanhangen.

Hur jobbar juryn?

 • Juryn bedömer de tävlande bidragen utifrån de i förväg uppställda kriterier som beskriver priskategorin och ska särskilt beakta bidragens branschrelevans samt premiera framgång och framtida utvecklingspotential. Ansvarigt utgivarskap, kvalitet och nytänkande är några centrala ledord i bedömningsarbetet.
 • Juryn utser tre nominerade i varje kategori varav en också är vinnare. Nomineringarna samt vinnare motiveras med en text som fritt kan användas.
 • Juryn är helt fristående och arrangören har ingen insyn i juryarbetet.
 • Information och uppgifter som ingår i de inlämnade tävlingsbidragen hanteras med sekretess av TU och jurymedlemmarna och får inte spridas utanför den egna jurygruppen. Se också vår Dataskyddspolicy här >>

Övrigt

 • Sista dag för inlämning av bidrag är den 1 mars 2021. Vi vill ha ditt bidrag innan kl 17.00.
 • Vilka som är nominerade kommuniceras direkt men vinnarna avslöjas på prisutdelningen.
 • Prisutdelningen sker under en sändning från NTM:s studio på Norrköpings Tidningar 25 mars 2021, och Fluid producerar sändningen.

Evenemang

Thomas Mattsson, tf vd
070-728 82 53
thomas.mattsson@tu.se