Vi sätter fokus på alla fantastiska insatser under medieåret 2019

Årets Dagstidning 2020!

 

Tävlingskategorier och kriterier

Årets Dagstidning – Helhetspriset

Nytänk, mod och utveckling

Priset delas ut till medieföretag eller titel som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete som skapat positiva resultat eller bedöms ge resultat i framtiden. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska särskilt beaktas, liksom relevansen för branschen som helhet. Redaktionella, kommersiella, tekniska och distributionsmässiga aspekter är också centrala. Därtill tillmäts mediets ekonomi, ekonomiska tillväxt eller förbättring stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen och framgången i mediehusets alla kanaler.

Årets Redaktion

Kraft och kreativitet

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av eller fortsatt god journalistik och publicistisk kvalitet är ett grundkrav. Priset kan ges till allt från en del av en redaktion (till exempel en sport- eller kulturredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation oavsett kanal.

Årets Ljud & Bild

Gott publicistiskt hantverk

Priset delas ut till en organisation som under året genom kvalitetspublicistik med framgång granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud eller rörlig bild. Publicistiken, till exempel via tv, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren samt väl utnyttja och utveckla ljud- och bildberättandets särskilda egenskaper. Branschutveckling, bredd, resurstillgång, engagemang och nytänkande lösningar ska särskilt beaktas. Gott publicistiskt hantverk och journalistisk kvalitet är ett baskrav.

Årets Affär

Nytänk i affärsmodellen

Priset delas ut till en organisation som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, branscheffekt, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas och vägas in. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för skapandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data eller inrättandet av en ny vertikal.

Årets Kampanj

Resultat och potential

Priset delas ut till en kommersiell kampanj som under året rönt påtaglig och konkret framgång. Branschförnyelse, mätbarhet, utvecklande analys, kundfokus, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

Årets Idé

Idérik publicistisk förnyelse

Priset delas ut till enskild person eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika publicistiska förnyelse. Årets idé kan vara redaktionell eller kommersiell på publicistisk grund, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En publicistisk idé som bryter ny mark, är av hög kvalitet och som bidrar till att branschen utvecklas, premieras. Det kan till exempel vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling på publicistisk grund. Det branschutvecklande resultatet av idén eller dess framtida potential ska tillmätas stor betydelse i bedömningen.

Årets Förnyare

Personligt och framåtblickande driv

Priset delas ut till en person som under året förnyat, utvecklat eller förstärkt mediehusets affär eller strategi, publicistiska produkt eller varumärke oavsett kanal. Nytänkande, personligt engagemang, lustfylldhet och framåtblickande driv ska särskilt beaktas. Priset kan ges till exempelvis projektledare, redaktionell utvecklare, affärs-, varumärkes-, marknads-, försäljnings-, lösnings- och teknikutvecklare.

Evenemang

Ewa Thorslund, vd
08-692 46 30, 073-034 70 75
ewa.thorslund@tu.se

Pin It on Pinterest