På Svenska Tidningsutgivareföreningens årsmöte omvaldes Victoria Svanberg, som representerar NWT Media, som ordförande.

”Jag är glad över det fortsatta förtroendet att leda styrelsens arbete”, säger Victoria Svanberg. ”I en tid när det pågår ett krig i Europa, som påverkar säkerhetsläget och allas vår framtid, är fri och oberoende journalistik viktigare än någonsin. Tidningsutgivarna är en organisation som kan göra skillnad – i Sverige, Europa och världen.”

Vid årsmötet valdes också Anders Eriksson (Bonnier News) och Lina Hedenström (NTM) till vice ordföranden.

Till ledamöter i styrelsen valdes:
Anna Careborg (Svenska Dagbladet)
Lotta Edling (Bonnier News)
Mats Ehnbom (Norr Media)
Anders Enström (Barometern)
Johan Hansson (Stampen)
Karin Henriksson (Kungälvs-Posten), nyval
Fredric Karén (Schibsted)
Thomas Mattsson (Bonnier News)
Ann Norgren (Bonnier News), nyval
Jimmie Näslund (VK Media)
Pia Rehnquist (Bonnier News Local)

Till suppleanter i styrelsen valdes:
Sture Bergman (NWT-gruppen)
Petra Wikström (Schibsted)

”Under det gångna året har Tidningsutgivarna bland annat lyckats stoppa ett långt framskridet förslag om att övervältra producentansvaret för returpapper på tidningsföretagen. Det hade handlat om drygt 500 miljoner kronor per år i extra kostnader för branschen om det genomförts. Vidare utverkade vi under pandemin ett extra mediestöd, i två omgångar, om 700 miljoner. I juni presenterar utredningen om nytt mediestöd sitt förslag, men även många andra frågor står på spel för mediebranschen i år och den närmaste framtiden”, säger Victoria Svanberg.

”Tidningsutgivarna verkar för ett momsundantag för nyhetstidningar, såväl tryckta som digitala.  På europeisk nivå driver vi bland annat frågan om beskattning av techjättarna och påverkar förslag som Digital Services Act och Digital Marketing Act. Vi har en betydelsefull roll att fylla och många angelägna frågor att jobba med framåt”, avslutar Victoria Svanberg.

Om Victoria Svanberg:
Victoria Svanberg är även ordförande den europeiska medie- och lobbyorganisationen News Media Europe, ordförande för NWT Media samt ledamot i Anderstiftelsen som främjar forskning och utbildning inom medieområdet. Hon har styrelseerfarenhet från bland annat flera svenska och norska mediehus som Schibsted Media Norge och Polaris Media.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.