Annonsbarometern Q3 och ackumulerat 2018

Landsorts- och storstadspressens totala annonsintäkt från print minskade mot samma period fg år med 13 procent (avser jämförbara titlar). TU sammanställer bl a Annonsbarometern print och Internetbarometern. Information samlas in från uppemot 90 dagstidningar som...

Morgonpressens digitala läsarintäkter ökar

I dag presenterar TU för första gången rapporten Nyhetsekonomi om morgonpressens intäktsutveckling. Rapporten bygger på uppgifter om annons-, användar- och läsarintäkter från 87 av TU:s medlemmar. Och av de 87 uppgiftslämnarna är fyra storstadstidningar och 83...

Pin It on Pinterest