Remissvar avseende sekretess och statliga tjänstepensioner

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian “Sekretess för uppgift om statliga tjänstepensionsförmåner” (Fi2020/00004/ESA) och får anföra följande. Sammanfattning TU delar inte promemorians bedömning att behovet av sekretess skulle överväga behovet av...

Remissvar avseende ny terroristlag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet SOU 2019:49 ”En ny terroristbrottslag” och får anföra följande. Sammanfattning TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terroristbrottslag. TU är fortsatt kritiskt till...

Remissvar angående EU:s plattformsförordning

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemorian ”Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning”, Ds 2019:33 (Diarienummer: UD2018/07645/HI) och får anföra följande. Sammanfattning TU delar promemorians bedömningar med nedanstående...

Remissvar gällande sekretess vid ingångsavdrag

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)”, diarienummer: Fi 2019/04157/S1, och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om sekretess....

Pin It on Pinterest