Remissvar om ny arkivlag

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag. TU har tagit del av betänkande ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) och får anföra följande. Sammanfattning...

TU lämnar in skrivelse till kulturdepartementet om mediestöd

Till kultur- och demokratiminister Amanda Lind TU – Medier i Sverige är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag.  Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet. Annonsberoende medier har...

Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” (Fi2020/00584/FPM) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet...

Upphävande av producentsansvaret för returpapper

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medie företag. TU har tagit del av miljödepartementets mejl i rubricerad fråga den 4 maj 2020 och vill lämna följande synpunkter. TU har med tillfredsställelse tagit del av regeringens...

Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av promemorian ”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19” (Fi2020/01934/OU) och får lämna följande synpunkter. Sammanfattning TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den så...

Pin It on Pinterest