Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av promemorian ”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19” (Fi2020/01934/OU) och får lämna följande synpunkter. Sammanfattning TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den så...

Remissvar gällande konkursförfarande

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemoria Konkursförfarandet och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om handlingsoffentlighet. Sammanfattning TU tillstyrker förslagen om att handlingsoffentlighet ska gälla i en...

Remissvar gällande en ny riksbankslag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkande SOU 2019:46 ”En ny riksbankslag” och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om offentlighet och sekretess. Sammanfattning TU förordar en mildare sekretess i förslaget om betalningar och...

Remissvar avseende sekretess och statliga tjänstepensioner

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian “Sekretess för uppgift om statliga tjänstepensionsförmåner” (Fi2020/00004/ESA) och får anföra följande. Sammanfattning TU delar inte promemorians bedömning att behovet av sekretess skulle överväga behovet av...

Remissvar avseende ny terroristlag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet SOU 2019:49 ”En ny terroristbrottslag” och får anföra följande. Sammanfattning TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terroristbrottslag. TU är fortsatt kritiskt till...

Pin It on Pinterest