Remissvar avseende sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Finansdepartementets promemoria (Fi2019/02360/V) ”Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet” TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande. Sammanfattning TU avstyrker förslaget om absolut sekretess i Finansinspektionens...

Remissvar avseende departementspromemorian Etableringsjobb

Departementspromemorian ”Etableringsjobb” (Ds 2019:13), A2019/01215/A TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad departementspromemoria och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågorna om sekretess för uppgiftslämnande och om arkiv....

Pin It on Pinterest