Yttrande över betänkandet ”Kreativa Sverige”

Tidningsutgivarna har yttrat sig över betänkandet ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44). Vi ser positivt på förslaget om nationell strategi för att främja hållbar...

Remissvar om uppgifter ur vaccinationsregistret

Tidningsutgivarna har getts tillfälle att yttra sig över Läkemedelsverkets hemställan avseende förlängning av en sekretessbrytande bestämmelse för uppgifter ur det nationella vaccinationsregistret, S2022/03011. TU tillstyrker ett förslag om en förlängning av...

Remissvar om placering av post- och brevlådor

Tidningsutgivarna har yttrat sig över PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning inom den ”samhällsomfattande posttjänsten” (=PostNord) och som handlar om placering av post- och brevlådor, avstånd mellan postlådor och bostad med mera. Förslagen...

Pin It on Pinterest