Remissvar gällande visselblåsaredirektivet

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38; A2020/01490/ARM) och får anföra följande. TU begränsar huvudsakligen sitt remissyttrande till de delar som berör förhållandet till tryck- och...

Remissvar om registrering av kontantkort

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemoria ”Registrering av kontantkort m.m.”, Ds 2020:12 och Ju2020/02095/Å och får anföra följande. Sammanfattning TU kan dela bedömningen av behovet av en...

Pin It on Pinterest