Vi sätter fokus på alla fantastiska insatser under medieåret 2019

Skicka in ditt bidrag senast 7 februari till Årets Dagstidning 2020!

Konferens & prisutdelning 22 april, Berns Salonger i Stockholm

Nominera till ÅD2020 – tävlingsformulär

Bidrag ska ha inkommit senast 7 februari och kompletterande material senast 12 februari.

Information om tävlingen, regler >>

  • Årets Dagstidning Helhetspriset – Nytänk, mod och utveckling
  • Årets Redaktion – Redaktionell kraft och kreativitet
  • Årets Ljud & Bild – Gott publicistiskt hantverk
  • Årets Kampanj – Resultat och potential
  • Årets Affär – Nytänk i affärsmodellen
  • Årets Idé – Idérik publicistisk förnyelse
  • Årets Förnyare – Personligt och framåtblickande driv

 

Kriterier för Helhetspriset

Helhetspriset delas ut till medieföretag eller titel som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete som skapat positiva resultat eller bedöms ge resultat i framtiden. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska särskilt beaktas, liksom relevansen för branschen som helhet. Redaktionella, kommersiella, tekniska och distributionsmässiga aspekter är också centrala. Därtill tillmäts mediets ekonomi, ekonomiska tillväxt eller förbättring stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen och framgången i mediehusets alla kanaler.

Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller titel.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Redaktion

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av eller fortsatt god journalistik och publicistisk kvalitet är ett grundkrav. Priset kan ges till allt från en del av en redaktion (till exempel en sport- eller kulturredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation oavsett kanal.

Var tydlig med informationen. Ange redaktion men också företagets namn.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Ljud & Bild

Priset delas ut till en organisation som under året genom kvalitetspublicistik med framgång granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud eller rörlig bild. Publicistiken, till exempel via tv, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren samt väl utnyttja och utveckla ljud- och bildberättandets särskilda egenskaper. Branschutveckling, bredd, resurstillgång, engagemang och nytänkande lösningar ska särskilt beaktas. Gott publicistiskt hantverk och journalistisk kvalitet är ett baskrav.

Var tydlig. Är det en avdelning eller redaktion - ange denna samt företagsnamnet.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Kampanj

Priset delas ut till en kommersiell kampanj som under året rönt påtaglig och konkret framgång. Branschförnyelse, mätbarhet, utvecklande analys, kundfokus, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

Var tydlig med informationen om vilket företag/medititel samt övriga.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Affär

Priset delas ut till en organisation som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, branscheffekt, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas och vägas in. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för skapandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data eller inrättandet av en ny vertikal.

Var tydlig med informationen. Ange t ex avdelning, företag/medietitel och ev övriga.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Idé

Priset delas ut till enskild person eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika publicistiska förnyelse. Årets idé kan vara redaktionell eller kommersiell på publicistisk grund, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En publicistisk idé som bryter ny mark, är av hög kvalitet och som bidrar till att branschen utvecklas, premieras. Det kan till exempel vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling på publicistisk grund. Det branschutvecklande resultatet av idén eller dess framtida potential ska tillmätas stor betydelse i bedömningen.

Var tydlig. Är det en avdelning eller redaktion - ange denna. Är det en person? Ange för- och efternamn, befattning och företag.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Förnyare

Priset delas ut till en person som under året förnyat, utvecklat eller förstärkt mediehusets affär eller strategi, publicistiska produkt eller varumärke oavsett kanal. Nytänkande, personligt engagemang, lustfylldhet och framåtblickande driv ska särskilt beaktas. Priset kan ges till exempelvis projektledare, redaktionell utvecklare, affärs-, varumärkes-, marknads-, försäljnings-, lösnings- och teknikutvecklare.

Ange för- och efternamn, befattning, ev avdelning och företag.
Här kan du lämna en kortfattad beskrivning och information. Nedan finns möjlighet att ladda upp mer material, men man kan också komplettera i efterhand. E-postadress info@tu.se.
Click or drag a file to this area to upload.
Komplettera med bilder, dokument och pdf'er. Filmklipp skickar du med fördel via WeTransfer eller Dropbox. E-postadress info@tu.se.
Det kan t ex vara filmklipp, eller material som ska sammanställas innan det skickas in. E-postadress info@tu.se.

Mina kontaktuppgifter:

Evenemang

Jeanette Gustafsdotter, vd 08-692 46 90, 070-624 45 56 jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest