Mediefakta

Mediefakta

Bodil Gidlund
Projektkoordinator
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Tobias Lindberg
Chefsanalytiker
08-692 46 08 Mobil: 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Bodil Gidlund
Projektkoordinator
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Tobias Lindberg
Chefsanalytiker
08-692 46 08 Mobil: 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Branschfakta om mediehusen

Varje år samlar TU den mest relevanta branschstatistiken under rubriken Branschfakta. Här hittar du bland annat grundläggande och säljande fakta om den svenska dagstidnings- och mediemarknaden:

Här hittar du en nedladdningsbar pdf med information om räckvidder, medievanor och mycket annat: Mediefakta_2018_juni_04 (uppdaterad i juni 2018). Söker du historisk information finns broschyren Medier i Sverige: En faktasamling, liksom Svenska Mediehus  på Dagspress.se.

ikon_mediehusÅtta av tio läser tidningen

78 procent av Sveriges befolkning läser dagspress under en vanlig vecka, visar studier från Nordicom. Under Branschfakta hittar du mer information eller i broschyren Medier i Sverige.

Räckvidder

Hur många når egentligen tidningar som Aftonbladet, Borås Tidning och Dagens industri en vanlig dag? Det ger rapporten Orvesto Konsument ett svar på.

läs mer

Marknadsstruktur

I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så...

läs mer

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2017 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter till 16,7 miljarder kronor 2016, exklusive driftsstöd.

läs mer

Prenumeration

År 2017 hade 49 procent av Sveriges befolkning tillgång till en prenumererad dagstidning i hemmet, enligt Mediebarometern från Nordicom.

läs mer

Räckvidder

Hur många når egentligen tidningar som Aftonbladet, Borås Tidning och Dagens industri en vanlig dag? Det ger rapporten Orvesto Konsument ett svar på.

läs mer

Marknadsstruktur

I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så...

läs mer

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2017 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter till 16,7 miljarder kronor 2016, exklusive driftsstöd.

läs mer

Prenumeration

År 2017 hade 49 procent av Sveriges befolkning tillgång till en prenumererad dagstidning i hemmet, enligt Mediebarometern från Nordicom.

läs mer

Pin It on Pinterest