TU:s vd Johan Taubert överlämnar Offentlighetspriset till Elin Carbell Brunner, tillförordnad lagman vid Lycksele tingsrätt. Foto: Emanuel Eriksson, Folkbladet.

Lycksele tingsrätt blev i dag den första mottagaren av det nyinstiftade Offentlighetspriset. Priset delas ut av branschorganisationen TU och är instiftat för att värna offentlighetsprincipen – en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle – samt markera vikten av att den upprätthålls.

Det årliga Offentlighetspriset är en utmärkelse och ett hedersomnämnande som går till den kommun, myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen, eller en enskild person som verkar där, som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

”Som företrädare för landets mediehus har TU ofta skäl att kritisera såväl förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten som när kommuner och myndigheter försvårar för medborgare och medier att ta del av information de har laglig rätt till. Samtidigt är det viktigt att också lyfta fram de goda exemplen; de som verkligen efterlever lagens anda och gör offentlighetsprincipen till dygd”, säger TU:s ordförande Victoria Svanberg (NWT).

Priset instiftades i år och den första mottagaren är Lycksele tingsrätt. Motiveringen lyder:

Offentlighetsprincipen är ett fundament i det svenska samhället. Den ger oss alla rätt till insyn i vad stat, myndigheter, kommuner och allmänna organ håller på med och vilka ärenden som hanteras med svenska skattemedel. För att offentlighetsprincipen ska fungera krävs att begäran om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas ”genast eller så snart det är möjligt”. Den formuleringen tolkas olika från myndighet till myndighet. Lycksele tingsrätt är i det hänseendet ett föredöme som alltid snabbt och effektivt levererar vad som efterfrågas. Att medarbetarna dessutom utan undantag ger ett vänligt och trevligt bemötande är en välkommen bonus. Mot den bakgrunden tilldelas 2021 års Offentlighetspris Lycksele tingsrätt.

”Det är med stor glädje jag har äran att överlämna Offentlighetspriset till Lycksele tingsrätt”, säger TU:s vd Johan Taubert. ”De inkomna nomineringarna av just denna pristagare fångar upp precis det vi velat lyfta fram: goda exempel på hur en offentlig institution såväl tar offentlighetsprincipen på största allvar och också ser till att genom en öppen och positiv attityd ger medborgare och medieföreträdare den service som grundlagen stipulerar.”

Alla TU:s medlemsföretag har möjlighet att nominera kandidater de anser aktivt har bidragit till att främja öppenhet och insyn för medborgare och medier och därmed ha gjort sig förtjänt av TU:s Offentlighetspris.

Offentlighetspriset 2021

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.