TU bad tidigare i år skatte- och revisionsföretaget KPMG att utreda möjligheterna för Sverige att – med hänsyn till EU:s momsskattedirektiv – återinföra ett s k kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar, d v s det som gällde fram till år 1996, och då i såväl tryckt som digital form. KPMG:s slutsats var att detta var möjligt.

TU har därefter tillskrivit EU-kommissionens representation i Stockholm för att få detta bekräftat.

EU-kommissionen har nu återkommit med ett svar, där man förvisso inte uttalar sig i sakfrågan, men framhåller att:  Provided that they respect EU-rules, Member States are free to choose the VAT-rates they consider most appropriate and according to their tax policy”.

TU konstaterar därmed dels att EU-kommissionen inte ifrågasätter TU:s och KPMG:s bedömning, dels att det står Sverige fritt att driva frågan vidare.

TU har mot den bakgrunden tillskrivit kulturminister Amanda Lind och finansminister Magdalena Andersson, uppmärksammat dem på EU-kommissionens svar, och uppmanat dem att tillse att frågan om ett momsundantag tas med i direktiven till den kommande mediestödsutredningen.

EU-kommissionens svar finns att läsa här och TU:s brev till kultur- och finansministern kan kan läsas här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.